Poto?ine


Dinga? Poto?ine nalazi se na vinorodnoj padini s južne strane Pelješca, poluotoka Južne Dalmacije koji je trajektnom linijom Plo?e - Trpanj povezan s kopnom. Od Trpnja ga dijeli 15-ak kilometara, a jednako je toliko udaljen i od drugog turisti?kog mjesta, Orebi?a.  Podru?je Potomja poznato je po vinogradarskoj i vinarskoj tradiciji, a upravo se na padinama po imenu Dinga? uzgaja grož?e za proizvodnju jednog od najkvalitetnijih hrvatskih crnih vina - Dinga?a. Ovo vino sa zašti?enim zemljopisnim podrijetlom odlikuje se krepkim i jakim okusom koje moze zahvaliti toploj klimi s puno sunca.

 

Iako sa Pelješani ve? stolje?ima bave uzgojem vina, priroda im je na ovom mjestu darovala i prekrasnu obalu, pa se u mjestu Dinga? - Poto?ine uz vinarstvo razvija i turizam. Iz istih se razloga Dinga? Poto?ine svi?a i turistima koji ?e ovdje na?i nedirnut mir.

 

Dovoljno je re?i da se prva trgovina nalazi ?ak 3 kilometra dalje, dok su apartmani i sobe privatnih ku?a za ljetovanje udaljeni od mora samo 10 do 20 metara. Plaže su šljun?ane s mjestimi?no pješ?anim zonama, a kupališta pred ku?ama su kamenita. Želite li uživati u sportovima na vodi ponesite sve rekvizite sa sobom jer ovdje nema iznajmljiva?a sportske opreme niti hotelskog sadržaja.

 

Doma?in ?e Vas pak rado ponuditi vrsnim vinom iz ku?ne radinosti i specijalitetima pelješke kuhinje, napose ribom koje ovdje ima u izobilju, a u blizini mjesta nalaze se restorani i konobe. Osim po vinu, ribi i školjkama, Pelješac je poznat po atraktivnom i bogatom podmorju, pa ga rado posje?uju ronioci i sportski ribolovci.

Kor?ula
Dubrovnik
Orebi?